Toate drepturile rezervate S.C Asman Cons S.R.L
 
Consultanta pentru implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001: 2008
Se recomanda tuturor organizatiilor care doresc calitate, profit, performanta- sistemul de management al calitatii fiind garantia nu numai a unui produs de calitate dar si a unui proces de fabricatie corespunzator.

Beneficiile existentei sistemului calitatii:
- orientare spre viitor;
- planificare strategica;
- flexibilitate pe piata;
- cresterea exporturilor;
- castigarea licitatiilor;
- dezvoltarea de relatii cu firme de prestigiu.

SR EN ISO 9001:2008, Sisteme de management al calitatii. Cerinte: contine cerintele pentru sistemul de management al calitatii pentru organizatiile care trebuie sa demonstreze capabilitatea asigurarii conformitatii produselor cu cerintele clientilor precum si cerintele de reglementare aplicabile, avānd drept scop cresterea satisfactiei clientilor;
Standardul SR EN ISO 9001:2008 promoveaza adoptarea unei abordari a managementului calitatii bazata pe proces in elaborarea, implementarea si imbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii.

Rolul conducerii

Conducerea trebuie sa se angajeze pentru a sustine activ sistemul de management al calitatii prin participarea la fiecare intālnire de mentinere sau imbunatatire. Managerul general trebuie sa fie direct implicat in procesul de imbunatatire a managementului calitatii, si, mai mult, trebuie sa se asigure ca angajatii sunt constienti de importanta pe care o are satisfacerea cerintelor clientilor si orientarea tuturor eforturilor mangeriale spre acest scop.
In cadrul unui sistem de management al calitatii, conducerea ar trebui sa se asigure ca:

- obiectivele de calitate, masurabile si conforme cu politica de calitate sunt stabilite la nivelurile relevante in cadrul companiei;
- planificarea sistemului calitatii se face in vederea intrunirii cerintelor care reprezinta obiectivele de calitate;
- integritatea sistemului de management este respectata atunci cānd sunt planificate sau implementate schimbari.

  Organizatia trebuie sa planifice etape de dezvoltare folosind instrumente de masurare a proceselor.

  Pentru obtinerea unei certificari SMC, o organizatie trebuie sa urmeze prevederile standardelor SR ENISO 9000 si dupa stabilirea politicii proprii asupra calitatii trebuie sa-si identifice procesele cheie in intrunirea cerintelor consumatorilor, sa masoare si sa evalueze performantele acestor procese si sa se asigure de disponibilitatea tuturor resurselor necesare.

Principiile managementului calitatii:
Succesul unei organizatii poate rezulta din implementarea si mentinerea unui sistem managerial destinat imbunatatirii continue a performantelor cu adresabilitate catre toate partile interesate. Managementul de succes al unei organizatii necesita calitati manageriale dar si disciplina aplicarii principiilor de mai jos.

Conform standardelor SR ISO 9001:2008, se identifica opt principii de baza in managementul de calitate, care trebuie implementate in managementul de top pentru a conduce o organizatie spre imbunatatirea performantelor:

- Orientarea catre client - organizatiile depind de consumatorii lor si, de aceea, ar trebui sa le inteleaga nevoile curente si viitoare, sa indeplineasca cererile acestora si sa incerce sa depaseasca asteptarile lor. Din acest motiv managementul trebuie sa se asigure ca cerintele consumatorilor sunt intelese pe deplin, transmise si bine inregistrate.
- Leadership - conducatorii stabilesc unitatea dintre directia si scopul organizatiei. Acestia ar trebui sa creeze si sa mentina mediul intern in care oamenii pot sa se implice integral pentru atingerea obiectivelor organizatiei.
- Implicarea personalului - angajatii de la toate nivelurile firmei reprezinta esenta organizarii ei, iar implicarea lor totala permite ca abilitatile lor sa fie folosite i-n beneficiul organizatiei.
- Abordarea bazata pe proces - un rezultat dorit este atins intr-un mod mai eficient atunci cānd activitatile si resursele corelate sunt gestionate ca un intreg.
- Abordarea manageriala bazata pe sistem - identificarea, intelegerea si administrarea proceselor interconectate ca sistem contribuie la cresterea eficacitatii si eficientei organizatiei in atingerea obiectivelor.
- Imbunatatirea continua - imbunatatirea continua a rezultatelor companiei ar trebui sa reprezinte un obiectiv permanent.
- Abordarea luarii deciziilor pe baza de fapte - deciziile efective sunt bazate pe analiza datelor si a informatiilor.
- Relatiile cu furnizorii reciproc avantajoase - o organizatie si furnizorii acesteia sunt interdependenti si o relatie reciproca avantajoasa amplifica abilitatile ambilor de a crea valoare.
O organizatie trebuie sa-si mentina si sa-si imbunatateasca continuu sistemul de calitate prin masurarea satisfactiei clientilor, prin actiuni corective/preventive necesare imbunatatirii proceselor, realizarea auditurilor interne.
   Consultanta pentru implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management adoptat.