Toate drepturile rezervate S.C Asman Cons S.R.L
Consultanta pentru implementarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005
Se recomanda oricarei organizatii care isi doreste:

 • sa implementeze, intretina si imbunatateasca un sistem de management de mediu.
 • sa se asigure ca respecta politica de mediu declarata.
 • sa poata demonstra o asemenea conformitate potentialilor parteneri sau clienti.
 • sa obtina certificarea/inregistrarea EMS-ului (Environment Management System) sau certificarea de catre o organizatie externa abilitata in domeniu.
 • sa faca o auto-declaratie de conformitate cu acest standard din proprie initiativa.

Beneficiile interne ale implementarii SMM:

 • conformitate cu legislatia de mediu;
 • abordare sistematica a managementului;
 • eficacitate identificarea oportunitatilor de reducere a consumurilor de materiale si energie, reducerea cantitatilor de deseuri, cresterea eficientei procesului;
 • performanta imbunatatirea performantei factorilor de mediu si controlul costurilor;
 • constientizare si intelegere sporita a problemelor de mediu prin definirea clara a tintelor si a responsabilitatilor;
 • protejare impotriva amenzilor.

Beneficiile externe ale implementarii SMM:

 • siguranta si recunoastere din partea tertilor;
 • facilitarea tranzactiilor pentru care performanta factorilor de mediu este un element cheie;
 • reducerea costurilor asociate cu auditul;
 • abilitatea de ofertare/licitare a contractelor (protectie sau crestere a actiunilor de piata)
 • beneficii din cresterea eficientei folosirii resurselor;
 • cresterea abilitatii de adaptare la schimbari;
 • imagine publica si relatii comunitare favorabile.

SR EN ISO 14001:2005- Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.

Reprezinta standardul de referinta, pentru implementarea unui sistem de management mediu, care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei sau altor reglementari de mediu aplicabile.
Ghidul de utilizare oferit de SR EN ISO 14001, prevede cerintele cu privire la integrarea managementului de mediu in structura generala a managementului calitatii din organizatie.

Pentru implementarea si certificarea SMM se impune parcurgerea elementelor cuprinse de standardul de referinta:

 • Declaratia de politica de mediu
 • Planificarea, inclusiv stabilirea procedurilor pentru identificarea aspectelor de mediu si conformitatea cu legislatia.
 • Implementarea sistemului de management al mediului si desfasurarea, inclusiv identificarea responsabilitatilor, instruirea si proceduri de urgenta (sau extreme).
 • Verificarea si intreprinderea de actiuni corective, inclusiv monitorizare, actiuni in cazuri de neconformitate, pastrarea inregistrarilor si auditul.
 • Revizuiri de mediu

.......... Orice activitate desfasurata de o organizatie poate avea efecte negative asupra factorilor de mediu. Organizatia prin implementarea unui sistem de management de mediu aplica principiul potrivit caruia este mai importanta prevenirea si nu detectarea efectelor negative ale proceselor si rezultatelor acestora asupra mediului.

  Organizatiile care prin activitatile desfasurate pot genera implicatii asupra mediului trebuie sa mentina, imbunatateasca un sistem de management mediu adecvat prin care sa controleze impactul asupra mediului inconjurator, conform legislatiei in domeniu.

   Consultanta pentru implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management adoptat.