Toate drepturile rezervate S.C Asman Cons S.R.L
 
AUDITAREA FURNIZORILOR
  Organizatia dumneavoastra este responsabila pentru asigurarea ca produsele si serviciile pe care le oferiti sunt conforme cu cerintele clientilor.

  Fara indoiala,organizatia cumpara marfuri sau servicii de la diversi furnizori care pot fi folosite direct ca parte a produsului sau serviciului oferit clientilor sau pot fi folosite in sprijinirea proceselor interne.

  Calitatea produselor si a serviciilor organizatiei depinde de performanta furnizorilor de a va asigura produse/servicii conforme cerintelor dumneavoastra.

  Auditul furnizorilor - in scopul evaluarii de secunda parte a capabilitatii furnizorilor de a satisface cerintele clientilor (ceea ce permite selectionarea si mentinerea sub control a furnizorilor, conform cerintelor standardului ISO 9001:2008).
ASMAN CONS acorda asistenta necesara pentru elaborarea chestionarelor de audit, definirea algoritmului de evaluare, auditarea potentialilor furnizori, auditarea si monitorizarea furnizorilor existenti pe parcursul derularii contractelor cu acestia, etc.

SR EN ISO 19011:2003 : Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau mediului.-standardul in baza caruia se desfasoara auditul la furnizori.

AVANTAJELE AUDITULUI EFECTUAT DE AUDITORII ASMAN CONS:

- auditurile sunt adaptate cerintelor si conditiilor clientului (inclusiv din punct de vedere al termenului de realizare) si sunt realizate de auditori cu experienta.
- va ofera o imagine obiectiva - "din exterior"- a performantelor sistemului de management existent la furnizorii organizatiei.
- raportul de audit elaborat identifica neconformitatile si punctele slabe ale sistemului de management.

Etapele unui audit la furnizor includ:

1. stabilirea cerintelor beneficiarului si a obiectivelor auditului ;
2. analiza documentatiei de referinta, cum ar fi: standarde, directive europene, legi, reglementari contractuale, precum si documentatia pusa la dispozitie de furnizorul ce va fi auditat ;
3. elaborarea planului de audit ;
4. elaborarea chestionarului de audit ;
5. planificarea auditului la furnizor ;
6. efectuarea auditului;
7. prezentarea raportului de audit(concluzii,neconformitatii constatate);
8. efectuarea auditului de urmarire (dupa caz).

  Dovezile rezultate in urma auditului vor furniza suficiente date pentru a stabili masura in care furnizorul are capacitatea de a  asigura produse/servicii conforme cerintelor dumneavoastra.
   Consultanta pentru implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management adoptat.