Consultanta pentru implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management adoptat.
Toate drepturile rezervate S.C Asman Cons S.R.L
Consultanta pentru firme

    ASMAN CONS  ofera servicii de consultanta pentru succesul organizatiei dumneavoastra care poate rezulta din implementarea, mentinerea si imbunatatirea  unui sistem de management destinat cresterii continue a performantelor.
Serviciul de consultanta oferit de catre ASMAN CONS urmareste Óndeplinirea  urmatoarelor deziderate:

- Programul de consultanta este adaptat specificului fiecarui client urmarindu-se eficienta si eficacitatea pe parcursul derularii acestuia;
- Un sistem de management axat pe necesitatile organizatiei dumneavoastra;
- Documentarea simpla si utila a sistemului;
- Implementarea, certificarea sistemului rezultat al lucrului in echipa-reprezentantii firmei ASMAN CONS fiind prezenti, dupa caz, pe perioada derularii consultantei la sediul organizatiei Dvs.;
- Implicare in cresterea nivelului de instruire al anagajatilor atat prin instruirea interna cat si prin gasirea unor oferte bune de cursuri de instruire adecvate;
- Asistenta acordata in alegerea organismului de certificare ISO  si stabilirea costurilor prin contactarea organismului de certificare ales, negocierea contractului;
- Asistenta la auditul de certificare.

Pe scurt:

- Solutiile oferite vor fi pe deplin adaptate domeniului de activitate, raspunzand cerintelor standardelor de referinta;
- Sistemul de management ales va fi implementat    intr-un timp minim posibil;
- Costurile de consultanta  vor fi  foarte atractive pentru firma dumneavoastra.